علت بی اشتهایی کودکان نوپا علت بی اشتهایی در کودکان نوپا طبقه‌بندی بین‌المللی-۱۰        R63.0 طبقه‌بندی بین‌المللی-۹          783.0 بی‌اشتهایی یا آنورکسی (به فرانسوی: Anorexie)، از دیدگاه پزشکی بی‌اشتهایی در بسیاری ... ادامه مطلب